CV số 529/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 23 tháng 5 năm 2013 V/v hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng GD trường TCCN

Ngày 23 tháng 5 năm 2013, cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ giáo dục và đào tạo ban hành Công văn số 529/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường TCCN.

 

Xem chi tiết CV tại đây

 

Tin cùng chuyên mục