CV số 528/KTKĐCLGD-KĐĐH 23 tháng 5 năm 2013 V/v hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng GD trường cao đẳng

Ngày 23 tháng 5 năm 2013, Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng Giáo dục - Bộ giáo dục và đào tạo ban hành Công văn số: 528/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng

 

Xem chi tiết CV tại đây

Tin cùng chuyên mục