CV số 527/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 23 tháng 5 năm 2013 V/v hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học

Ngày 23 tháng 5 năm 2013, Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ giáo dục và đào tạo ban hành Công văn số 527/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học.

 

Xem chi tiết CV tại đây

Tin cùng chuyên mục