CV số 462/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 09 tháng 5 năm 2013 v/v Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Ngày 09 tháng 5 năm 2013, Cục khảo thí và kiểm định chất lượng - Bộ giáo dục và đào tạo ban hành Công văn số 462/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

 

Xem chi tiết CV tại đây

Tin cùng chuyên mục