CV số 3516/BGDĐT-VP ngày 27 tháng 5 năm 2013 v/v Đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2012-2013

Ngày 27 tháng 5 năm 2013, Bộ giáo dục và đào tạo ban hành Công văn số 3516/BGDĐT-VP  v/v Đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2012-2013.

 

Xem chi tiết CV tại đây

Tin cùng chuyên mục