Kế hoạch hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN năm học 2014 - 2015

TT

Nội dung

 

Thời gian

Đơn vị thực hiện

1. 

Xây dựng kế hoạch hoạt động ĐBCLGD năm học 2014-2015

Tháng 8/2014

- Ban ĐBCLGD

- Các trường, đơn vị thành viên

2. 

Các trường nộp Báo cáo Tự đánh giá KĐCL giáo dục (chu kỳ 2)

Tháng 8/2014

- Trường ĐH Bách Khoa

- Trường ĐH Kinh tế

- Trường ĐH Ngoại ngữ

3. 

Giao ban công tác ĐBCLGD học kỳ I năm học 2014-2015

Tháng 9/2014

- Ban ĐBCLGD

- Các trường, đơn vị thành viên: Đại diện BGH, Tổ trưởng Tổ khảo thí và ĐBCLGD

4. 

Kiểm tra việc thực hiện các chương trình liên kết đào tạo quốc tế

Tháng 9/2014

- Đại diện Ban Giám đốc

- Ban ĐBCLGD

- Đại diện Lãnh đạo: Ban Đào tạo, Ban Đào tạo Sau đại học, Ban Kế hoạch Tài chính

5. 

Kiểm tra công tác ĐBCLGD của các trường, đơn vị thành viên

Tháng 9/2014

- Đại diện Ban Giám đốc

- Ban ĐBCLGD

6. 

Báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai năm học 2014 – 2015

Tháng 10/2014

- ĐHĐN: Ban ĐBCLGD

-Tổ Khảo thí và KĐCLGD

7. 

Báo cáo khảo sát ý kiến đánh giá của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên; kết quả khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp (sau 03 tháng tốt nghiệp đối với SV tốt nghiệp năm 2014 và sau 01 năm tốt nghiệp đối với SV tốt nghiệp năm 2013)

Tháng 10/2014

Tổ khảo thí và ĐBCLGD

8. 

Đăng ký đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và đào tạo

Tháng 10/2014

- Ban ĐBCLGD

- Các trường, đơn vị thành viên

9. 

Đăng ký thành viên tham gia tập huấn KĐCL CTĐT theo tiêu chuẩn AUN do Ban Thư ký AUN tổ chức

Tháng 11/2014

Đại diện: ĐHĐN, các trường, đơn vị thành viên

10.         

Hội thảo chuyên đề đổi mới kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Tháng 11/2014

Ban ĐBCLGD

11.         

Tập huấn đánh giá ngoài Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Ngoại ngữ

Tháng 11/2014 – 12/2014

- Ban ĐBCLGD

- Mời chuyên gia

12.         

Kiện toàn Hội đồng ĐBCLGD

Tháng 12/2014

- ĐHĐN

- Các trường, đơn vị thành viên

13.         

Họp hội đồng ĐBCLGD ĐHĐN (phiên thứ 2)

Tháng 12/2014

Thành viên hội đồng ĐBCLGD ĐHĐN

14.         

Đăng ký các CTĐT tham gia KĐCL theo tiêu chuẩn AUN

Tháng 01/2015

- Ban ĐBCLGD

- Các trường, đơn vị thành viên

15.         

Giao ban công tác ĐBCLGD học kỳ II năm học 2014-2015

Tháng 02/2015

- Ban ĐBCLGD

- Các trường, đơn vị thành viên: Đại diện BGH, Tổ trưởng Tổ khảo thí và ĐBCLGD

16.         

Tập huấn KĐCL CTĐT theo tiêu chuẩn AUN (tại ĐHĐN)

Tháng 3/2015

- ĐHĐN: Ban ĐBCLGD

- Các trường, đơn vị thành viên:

17.         

Chọn CTĐT tham gia KĐCL theo tiêu chuẩn AUN và thống nhất kinh phí thực hiện

Tháng 4/2015

- Thường trực hội đồng ĐBCLGD ĐHĐN;

- Ban ĐBCLGD;

- Đại diện Ban Giám hiệu và Tổ trưởng Tổ khảo thí và ĐBCLGD

18.         

Báo cáo kết quả khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp (sau 06 tháng tốt nghiệp)

Tháng 4/2015

Tổ khảo thí và ĐBCLGD

19.         

Hội thảo chuyên đề khảo sát ý kiến phản hồi của doanh nghiệp sử dụng lao động

Tháng 5/2015

Ban ĐBCLGD

20.         

Cử quan sát viên tham gia các đợt đánh giá ngoài KĐCL CTĐT theo tiêu chuẩn AUN do Ban Thư ký AUN tổ chức ở các trường đại học

Tháng 5/2015

- Đại diện Thường trực Hội đồng ĐBCLGD;

- Đại diện Ban ĐBCLGD;

- Đại diện các trường, đơn vị thành viên

21.         

Đăng ký đánh giá ngoài KĐCL CTĐT theo tiêu chuẩn AUN

Tháng 6/2015

- Các trường, đơn vị thành viên gửi đề nghị cho Ban ĐBCLGD

- Ban ĐBCLGD đăng ký với Ban Thư ký AUN

22.         

Tập huấn đánh giá ngoài Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Trường Cao đẳng Công nghệ, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin

Tháng 6/2015

- Ban ĐBCLGD

- Mời chuyên gia

23.         

Xây dựng kế hoạch hoạt động ĐBCLGD năm học 2015-2016

Tháng 8/2015

- Ban ĐBCLGD

- Các trường, đơn vị thành viên

24.         

Giao ban công tác ĐBCLGD học kỳ I năm học 2015-2016

Tháng 8/2015

- Ban ĐBCLGD

- Các trường, đơn vị thành viên: Đại diện BGH, Tổ trưởng Tổ khảo thí và ĐBCLGD

 

Tin cùng chuyên mục