Đại học Đà Nẵng hợp tác nghiên cứu với Pháp

Đại học Đà Nẵng và Đại học Nice-Sophia Antipolis của Pháp vừa thoả thuận hợp tác nghiên cứu chung 9 dự án khoa học.

Các dự án thuộc 20 dự án được đề xuất bởi 35 nhà khoa học hàng đầu của Đại học Nice-Sophia Antipolis, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp, Viện nghiên cứu Quốc gia Pháp về Tin học và Tự động hoá, Đại học Toulon (Pháp) và Đại học Đà Nẵng.

Đại học Đà Nẵng hợp tác nghiên cứu với Pháp

Đại học Đà Nẵng và Đại học Nice-Sophia Antipolis thảo luận hợp tác.
(Ảnh: Đại học Đà Nẵng)
Các dự án nghiên cứu tập trung ở 3 nhóm thuộc các lĩnh vực môi trường và xây dựng dân dụng kinh tế và quản lý; công nghệ thông tin và nguồn nước.

Theo thoả thuận, các dự án chung này sẽ được tập trung triển khai trong năm 2011. Phía Đại học Nice-Sophia Antipolis có 10 trung tâm nghiên cứu cùng với Đại học Đà Nẵng cùng tham gia nghiên cứu.

Đại học Đà Nẵng và Đại học Nice-Sophia Antipolis đề xuất dự án nghiên cứu trong khuôn khổ các chương trình cấp quốc gia và quốc tế; liên kết với các doanh nghiệp để tìm thêm các nguồn kinh phí và tăng khả năng ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tế; tổ chức hội nghị khoa học chung để báo cáo kết quả về hợp tác nghiên cứu.

Hiện nay, Đại học NiceSophia Antipolis đã phối hợp với Đại học Đà Nẵng mở một phân hiệu Đại học Nice-Sophia Antipolis tại Đại học Đà Nẵng.

Hai bên đã ký kết thoả thuận hợp tác đào tạo 5 chuyên ngành thạc sĩ quốc tế do Đại học Nice-Sophia Antipolis cấp bằng gồm khoa học máy tính; quản lý môi trường và nguồn nước; điện tử và hệ thống nhúng; quản trị kinh doanh; du lịch điện tử./.
 

 

 

Tin cùng chuyên mục