Đại học Đà Nẵng tiếp và làm việc với đoàn công ty Aika (24/09/2013)

Chiều ngày 24 tháng 09 năm 2013, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã đón tiếp và làm việc với đoàn đoàn công ty Aika với đại diện là ông Matsuzawa Hideaki. Về phía ĐHĐN, tham dự buổi tiếp có PGS.TS Trần Văn Nam, Giám đốc ĐHĐN; TS. Hoàng Hải, Trưởng ban Hợp tác Quốc tế và các chuyên viên phụ trách.

Công ty Aika là công ty chuyên về công nghệ thông tin bao gồm lập trình và thiết kế web. Tại buổi làm việc công ty Aikao đã trao đổi về khả năng tuyển dụng sinh viên của Đại học Đà Nẵng cho chi nhánh của công ty sẽ mở tại thành phố Đà Nẵng vào năm 2014. Đối tượng tuyển dụng mà công ty sẽ nhắm đến  là sinh viên Công nghệ Thông tin của Khoa Công nghệ Thông tin đại học Bách khoa và của Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin thuộc Đại học  Đà Nẵng.  

PGS.TS Trần Văn Nam đã giới thiệu về môi trường đầu tư của thành phố Đà Nẵng, đặc biệt về sinh viên của ĐHĐN. Giám đốc ĐHĐN  cảm ơn sự quan tâm của công ty Aika dành cho sinh viên Đại học Đà Nẵng. PGS.TS Trần Văn Nam đề cập rằng đầu ra cho sinh viên luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của ĐHĐN bên cạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. ĐHĐN đã và đang xây dựng triển khai đề án việc làm dành cho sinh viên thông qua việc phát triển hơn nữa mối hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ban Hợp tác Quốc tế, 9-2013

 

English

The University of Danang greets Aika Company

On January 24th 2013, The University of Danang (UD) had a meeting to welcome and work with Aika Company with Mr. Hideaki Matsuzawa as a representative. On UD’s side, there was Assoc. Prof. Dr. Tran Van Nam – President of UD, Dr. Hoang Hai - Director of International Cooperation Department and the other officers in charge.

Aika Company is a company specializing in information technology including web programming and design. At the meeting, Aika Company discussed the possibility of recruiting students of UD for its branches which will open in Danang in 2014. Candidates to be recruited by the company will be the students of the Faculty of Information Technology from University of Science and Technolody and College of Information Technology, two members of the University of Da Nang.

Dr. Tran Van Nam introduced the investment environment of Danang city, especially about UD students. UD President gave his sincere thanks to Aika Company who had big concern to UD students. Assoc. Prof Tran Van Nam mentioned that student output is always a matter of concern in UD with the improvement of the quality of education and training. Up to now, UD has been building and implemented the oriented career project for students by boosting further cooperation development with domestic and foreign interprises.

International Cooperation Department, September 2013

Tin cùng chuyên mục