Bộ Tài chính bàn giao chứng thư số Chương trình quản lý Đăng ký tài sản nhà nước

Tại Hội nghị “Tập huấn các quy định mới về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước” tổ chức tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Cục Quản lý Công sản phối hợp với Cục Tin học và Thống kê Tài chính đã công bố Quyết định số 324/QĐ-BTC ngày 22/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc cấp chứng thư số; đồng thời bàn giao chứng thư số cho các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để quản trị, khai thác CSDL quốc gia về tài sản nhà nước.
Theo đó, mỗi cán bộ quản trị Chương trình Quản lý đăng ký tài sản nhà nước khối Bộ, ngành và địa phương được cấp một chứng thư số. Đây là thiết bị chứa chữ ký số được chứng thực bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm xác thực thông tin, tăng tính bảo mật và an toàn thông tin trong các giao dịch điện tử của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc hệ thống chính trị.Khi áp dụng chữ ký này, mọi dữ liệu nhập vào chương trình đều được kiểm soát và xác nhận của người được cấp chứng thư số, từ đó nâng cao tính tuân thủ và chính xác của thông tin. Để việc áp dụng chữ ký số có hiệu quả, người sử dụng cần tuyệt đối tuân thủ đúng quy trình được quy định tại Thông tư số 05/2010/TT-BNV ngày 01/07/2010 của Bộ Nội vụ.

Dự kiến việc thử nghiệm chữ ký số vào Chương trình Quản lý đăng ký tài sản nhà nước bắt đầu từ 15/03/2011 và chính thức được áp dụng  từ ngày 01/04/2011./.

Một số hình ảnh tại lễ bàn giao


Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Đồng chí Phạm Đình Cường - Cục trưởng Cục Quản lý Công sản phát biểu yêu cầu quản lý chứng thư số đúng quy định

 

Đồng chí Võ Anh Trung – Phó cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính thừa uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính  công bố quyết định

Một số ảnh bàn giao và ký chứng thư số

 
 
 
 
 
 

                                                                                                           C.T.V

Tin cùng chuyên mục