Quyết định v/v phân cấp trong quản lý đầu tư, mua sắm tài sản, cải tạo và sửa chữa thường xuyên công trình XD cho ĐHĐN

Quyết định v/v phân cấp trong quản lý đầu tư, mua sắm tài sản, cải tạo và sửa chữa thường xuyên công trình XD cho ĐHĐN

 

Xem chi tiết tại đây

Tin cùng chuyên mục