Danh sách các Hội nghị - Hội thảo năm 2015

STT

Tên Hội thảo

Địa điểm

Thời gian

1

Hội thảo Cơ học kỹ thuật toàn quốc năm 2015 Đại học Đà Nẵng 03-05/8/2015

2

Hội thảo cơ học thủy khí toàn quốc năm 2015 Đại học Đà Nẵng 23-25/7/2015
3 Hội nghị NAFOSTED về Khoa học Thông tin và Máy tính (The NAFOSTED Conference on Information and Computer Science) Thành phố Hồ Chí Minh 16-18/09/2015
4      
5      
6      
7      

 

Tin cùng chuyên mục