Hoạt động đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở giáo dục tại Đại học Đà Nẵng

Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo theo chủ trương đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo. Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện và hoàn thành việc kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục trong năm 2015, 2016. Thực hiện chủ trương trên, nhằm rà soát và hỗ trợ cho các CSGD đại học thành viên chuẩn bị tốt nhất cho công tác kiểm định chất lượng CSGD, Đại học Đà Nẵng đang tiến hành đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở giáo dục các đơn vị thành viên.

 

Hoạt động đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở giáo dục tại Đại học Đà Nẵng

Hoạt động đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở giáo dục tại Đại học Đà Nẵng

Tin cùng chuyên mục