Giữ mã ngạch giáo viên nhưng không giảng dạy có được hưởng phụ cấp?

(Chinhphu.vn) - Bà Hoàng Thị Kim Oanh (hoangthikimoanh2110@...) hỏi: Tôi tốt nghiệp trường sư phạm, giữ mã ngạch giáo viên (15a202) nhưng được phân công làm công tác quản lý thiết bị đồ dùng, thí nghiệm tại các trường tiểu học, trung học cơ sở thì có được hưởng phụ cấp thâm niên theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ không?

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đối tượng áp dụng hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo là nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập.

Trường hợp đang giữ mã ngạch là giáo viên nhưng đang làm nhiệm vụ quản lý thiết bị đồ dùng, thí nghiệm ở cơ sở giáo dục thì không thuộc đối tượng áp dụng hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Giu-ma-ngach-giao-vien-nhung-khong-giang-day-co-duoc-huong-phu-cap/20125/138454.vgp

Tin cùng chuyên mục