Quy định về xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức

Quyết định 3295/QĐ-ĐHĐN Quy định về xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức

Xem chi tiết Quyết định tại đây!

Tin cùng chuyên mục