Các văn bản pháp quy

Ban hành Quy chế bộ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi chức, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Đại học Đà Nẵng

 

Xem thông tin chi tiết tại đây.

Tin cùng chuyên mục