Thông tư 07/2019/TT-BNV Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức

Thông tư 07/2019/TT-BNV Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức. Xem chi tiết Thông tư tại đây!

 

Tin cùng chuyên mục