Bộ GDĐT ban hành Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên và Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Mọi thông tin xin gửi về: Vụ Tổ chức cán bộ, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Email: vutccb@moet.gov.vn.

Ngày bắt đầu: 22/01/2020

Ngày hết hạn: 22/03/2020

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Dự thảo Thông tư ngày 22.01.2020

Dự thảo Quy chế ngày 22.01.2020

Trân trọng./.

Tin cùng chuyên mục