MẪU BÁO CÁO THI ĐUA, BIÊN BẢN VÀ TỜ TRÌNH NĂM HỌC 2016-2017

DOWNLOAD BIỂU MẪU

 

 

TT

Loại mẫu

Nội dung

         1.         

Mẫu số 01A

Báo cáo thành tích đề nghị tặng danh hiệu Tập thể LĐTT (dành cho các đơn vị thuộc các cơ sở GD ĐHTV và Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum).

Mẫu số 01B

Báo cáo thành tích đề nghị tặng danh hiệu Tập thể LĐXS (dành cho các đơn vị thuộc các cơ sở GD ĐHTV và Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum).

Mẫu số 01C

Báo cáo thành tích đề nghị tặng danh hiệu thi đua (dành cho các đơn vị thuộc Cơ quan ĐHĐN).

         2.         

Mẫu số 02

Báo cáo thành tích đề nghị tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho cá nhân.

         3.         

Mẫu số 03

Báo cáo thành tích đề nghị tặng danh hiệuChiến sĩ thi đua cấp cơ sởcho cá nhân.

         4.         

Mẫu số 04A

Báo cáo thành tích đề nghị tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN cho cá nhân.

Mẫu số 04B

Báo cáo thành tích đề nghị tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN cho tập thể.

         5.         

Mẫu số 05

Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng cho tập thể.

         6.         

Mẫu số 06

Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng cho cá nhân.

         7.         

Mẫu số 07

Mẫu Biên bản họp.

         8.         

Mẫu số 08

Mẫu Tờ trình, Danh sách đề nghị khen thưởng.

 

Tin cùng chuyên mục