Văn bản quy phạm nội bộ Đại học Đà Nẵng

STT Nội dung Tải file
1 Kê hoạch công tác thanh tra của Đại học Đà Nẵng năm học 2015-2016 Download
2 Quyết định Ban hành kế hoạch của ĐHĐN triển khai thực hiện chỉ thị 35-CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo Download
3 Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của ĐHĐN Download
4 Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra ĐHĐN Download
5 Quyết định ban hành quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh Download
6 Quyết định ban hành quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Đại học Đà Nẵng Download

 

Tin cùng chuyên mục