Đại học Đà Nẵng đi đầu về phòng, chống tham nhũng trong nhà trường

(Thanh tra)- Được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Bộ đánh giá là mô hình đi đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) của nhà trường - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã triển khai tích cực và đồng bộ nhiều giải pháp về PCTN. Đại học Đà Nẵng - một trong số ít mô hình đi đầu trong công tác PCTN của nhà trường.

 

 

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những hướng quan trọng để PCTN, ĐHĐN đã xây dựng và triển khai chương trình hành động về thực hiện CCHC giai đoạn 2011 - 2020. Nhiều nhiệm vụ, giải pháp chính được đề ra cụ thể sau đó đã được triển khai như: Rà soát, nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong tất cả lĩnh vực quản lý của nhà trường, nhất là những thủ tục liên quan tới người dân và sinh viên.

 

Bên cạnh đó, kiểm soát chặt việc ban hành mới các thủ tục hành chính của ĐHĐN, các trường đại học thành viên theo quy định của pháp luật, nhất là công khai, minh bạch tất cả thủ tục hành chính bằng các hình thức thiết thực, phù hợp.

 

Nhiều hoạt động thông tin điện tử hành chính đảm bảo hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến trên mạng thông tin hành chính của ĐHĐN. Qua đó giúp đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức, đặc biệt là sinh viên có nhu cầu về dịch vụ giáo dục mọi lúc, mọi nơi...

 

Ngoài ra, các lĩnh vực tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, bổ nhiệm cũng như khen thưởng, kỷ luật; lập kế hoạch triển khai kế hoạch cho đến việc thực hiện quy chế văn hóa công sở được công khai.

 

Nhiều sinh viên, cán bộ, viên chức đã thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tiêu chí 5 xây, 3 chống của Chỉ thị 29-CT/TU đã được ĐHĐN xây dựng và triển khai nghiêm túc.

 

ĐHĐN đã ban hành “Quy chế Tổ chức và Hoạt động của thanh tra ĐHĐN”. Theo đó, tổ chức thanh tra được phân thành 2 cấp: Ban Thanh tra ở ĐHĐN và phòng (hoặc tổ) thanh tra ở các trường thành viên, đơn vị trực thuộc.

 

Theo thẩm quyền thì tổ chức thanh tra các cấp ở ĐHĐN có chức năng giúp Giám đốc ĐHĐN, hiệu trưởng các trường thành viên, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý của đơn vị để kiến nghị biện pháp khắc phục cũng như phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của nhà trường. Đồng thời, tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của nhà trường theo quy định.

 

“Tổ chức thanh tra các cấp của ĐHĐN đã được xác định là bộ phận thường trực trong công tác PCTN của nhà trường. Để thực hiện nhiệm vụ, tổ chức thanh tra các cấp của ĐHĐN đã phối hợp chặt chẽ với nhau, hỗ trợ, trao đổi thông tin với nhau. Bên cạnh đó, tổ chức thanh tra ở từng cấp đã phối hợp với ban thanh tra nhân dân cùng cấp để giám sát việc thực hiện nghị quyết của hội nghị công chức, viên chức ĐHĐN và các trường thành viên, cũng như để giải quyết đơn thư phản ánh của công dân”, lãnh đạo ĐHĐN chia sẻ.

 

Theo đánh giá của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo thì ĐHĐN là một trong số ít mô hình đi đầu trong công tác PCTN của nhà trường. Hàng năm, các tổ chức thanh tra các cấp của ĐHĐN đều chủ động xây dựng, thực hiện kế hoạch chương trình công tác thanh tra năm học. Trong đó, chú trọng đến tổ chức hoạt động thanh tra về công tác quản lý nhà trường. Tính trong năm 2015, Thanh tra ĐHĐN đã tham mưu và trực tiếp thực hiện 3 cuộc thanh tra về đào tạo, cấp phát văn bằng chứng chỉ; thanh tra công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, cơ sở vật chất và thực hiện Quy chế Dân chủ trường học. Sau thanh tra, những tồn tại, hạn chế được chỉ ra và từ đó tác động tích cực đến việc thực hiện đúng quy định pháp luật và phòng ngừa PCTN trong nhà trường.

Hữu Oanh - thanhtra.com.vn

 

Tin cùng chuyên mục