Cả nước có 212 chương trình đào tạo đại học được công nhận

14/01/2020

 

Cả nước có 212 chương trình đào tạo đại học được công nhận. Trong đó có 62 chương trình đánh giá theo tiêu chuẩn trong nước. 150 chương trình được đánh giá theo tiêu chuẩn nước ngoài.

Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) vừa công bố danh sách các chương trình đào trạo được đánh giá/công nhận. Đây là dữ liệu cập nhật tới ngày 31/12/2019. Theo đó, cả nước có 212 chương trình đào tạo đại học được công nhận. Trong đó có 62 chương trình đánh giá theo tiêu chuẩn trong nước. 150 chương trình được đánh giá theo tiêu chuẩn nước ngoài.

Cả nước có 212 chương trình đào tạo đại học được công nhận
 
Cả nước có 212 chương trình đào tạo đại học được công nhận
 
Cả nước có 212 chương trình đào tạo đại học được công nhận
 
Cả nước có 212 chương trình đào tạo đại học được công nhận
 
 
Cả nước có 212 chương trình đào tạo đại học được công nhận
 
Cả nước có 212 chương trình đào tạo đại học được công nhận
Tin từ Vietnamnet