Công văn của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc nâng cấp Phần mềm giao dịch điện tử BHXH

Ngày 21/8/2019, Đại học Đà Nẵng nhận được Công văn số 1273/BHXH-CNTT của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc nâng cấp Phần mềm giao dịch điện tử BHXH. Đại học Đà Nẵng kính đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Xem chi tiết Công văn tại đây!

Tin cùng chuyên mục