Công văn về việc đồng ý chủ trương thực hiện quy trình nhân sự Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ

02/01/2020

Công văn về việc đồng ý chủ trương thực hiện quy trình nhân sự Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2019-2024.

Xem chi tiết Công văn tại đây!