Quyết định về việc giao Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn

20/02/2020

Ngày 19/02/2020, Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã ký Quyết định giao Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn cho PGS.TS. Huỳnh Công Pháp.

Xem chi tiết Quyết định tại đây!