Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học

01/03/2019

THÔNG BÁO

Về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học

Căn cứ Luật giáo dục số 38/2005/QH11 và Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 quy định về trình độ chuẩn của nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học, Đại học Đà Nẵng thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học, cụ thể như sau:

1. Đối tượng

- Nhà giáo đang công tác tại các trường cao đẳng, đại học;

- Người đã có bằng đại học (hoặc thạc sĩ, tiến sĩ), có nguyện vọng giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học và hiện đang công tác tại các tổ chức, đơn vị.

2. Nội dung: Theo khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Chứng chỉ: Học viên sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng sẽ được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học.

4. Thời gian học (02 tháng): trong đó tập trung 30 ngày (học các ngày trong tuần: từ 17h30 đến 21h00. Riêng các ngày thứ 7 và Chủ nhật: buổi sáng từ 7h30 đến 11h00, buổi chiều từ 13h30 đến 17h00. Lịch học cụ thể sẽ thông báo vào ngày khai giảng).

- Dự kiến khai giảng và bắt đầu học: từ 25/02/2019 (thứ Hai);

- Địa điểm học: Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng.

5. Học phí: 3.500.000/1 học viên (đã bao gồm tài liệu).

Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Cơ quan và các cá nhân được biết, nếu Quý Cơ quan và các cá nhân có nhu cầu, đề nghị liên hệ Ban Tổ chức Cán bộ, Đại học Đà Nẵng (Phòng 215), số 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng trước ngày 12/02/2019. Mọi chi tiết xin liên hệ: 0236. 3892046 hoặc email: lnkhanh@ac.udn.vn.

Trân trọng./.