Lớp bồi dưỡng Tin học dành cho các Chuyên viên ĐHĐN

11/10/2012

 

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ viên chức năm 2012 và thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức khối hành chính của các đơn vị, Đại học Đà Nẵng mở lớp bồi dưỡng Tin học dành cho các Chuyên viên hiện đang đảm nhận công tác hành chính tại các Ban chức năng, các Trường thành viên và các Đơn vị trực thuộc.

          Đại học Đà Nẵng đề nghị các Ban,Trường và các Đơn vị thông báo cho các chuyên viên (có tên trong danh sách kèm theo) đến tham gia lớp học.

Thời gian học: từ ngày 15/10/2012 đến 15/12/2012

          Khai giảng và bắt đầu học lúc 17h00’ ngày 15/10/2012 (thứ 2)

Chương trình học:       

- Windows và các phần mềm tiện ích

- Kỹ thuật gõ 10 ngón

- Cách soạn thảo công văn, báo cáo

- Soạn thảo văn bản MS Word, Power Point

- Bảng tính MS Excel

- Web, Email, Duyệt mail với MS Outlook

- Linux, OpenOffice, Mozilla

Địa điểm: Phòng máy tầng 8, Viện Anh ngữ - Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng.

          Đại học Đà Nẵng đề nghị các đơn vị tạo mọi điều kiện để chuyên viên của đơn vị mình tham gia khóa học nói trên.

Xem Công văn trong file đính kèm tại đây.

Xem Danh sách chuyên viên tham gia lớp bồi dưỡng tại đây.