Các biểu mẫu về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức

18/02/2014

CBVC đi đào tạo, bồi dưỡng cần hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định, trình cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định (kích chuột vào nội dung để tải mẫu về máy tính)

1. Đơn xin đi đào tạo, bồi dưỡng

2. Đơn xin gia hạn thời gian đào tạo, bồi dưỡng (dành cho CBVC xin gia hạn thời gian đào tạo, bồi dưỡng);

3. Sơ yếu lý lịch

4. Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ

5. Báo cáo trước khi đi đào tạo, bồi dưỡng (dành cho CBVC đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài)

6. Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng

7. Tiêu chí xét chọn ứng viên để cử đi đào tạo, bồi dưỡng.