Dự thảo Thông tư Quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

Bộ GDĐT xây dựng Dự thảo 2 Thông tư Quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến 
Mọi thông tin góp ý xin gửi về: Vụ Giáo dục Đại học, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; email: Pthung@moet.gov.vn.
Nội dung chi tiết Dự thảo xem trong file gửi kèm.
Trân trọng./.
Xem chi tiết Dự thảo 2 Thông tư tại đây: https://moet.gov.vn/van-ban/vbdt/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1447#content_1

Tin cùng chuyên mục