Dự thảo Thông tư Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

Bộ GDĐT xây dựng Dự thảo 2 Thông tư Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp xin ý kiến đóng góp của các cá nhân, tổ chức quan tâm.

Mọi thông tin góp ý xin gửi về: Cục Quản lý Chất lượng, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà nội; email: phongqlvbcc@moet.gov.vn.

Nội dung chi tiết Dự thảo xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Xem chi tiết Dự thảo tại đây: https://moet.gov.vn/van-ban/vbdt/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1445#content_1

Tin cùng chuyên mục