Thông báo kết quả điểm xét tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 của Đại học Đà Nẵng trân trọng thông báo đến các ứng viên, đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng được biết kết quả điểm xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019.

 

Kết quả điểm xét tuyển Vòng 2 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Đại học Đà Nẵng (www.udn.vn) và niêm yết công khai tại trụ sở của Đại học Đà Nẵng, địa chỉ số 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng./.

Xem chi tiết Thông báo số 4346/TB-ĐHĐN tại đây!

 

Tin cùng chuyên mục