Trường học, bệnh viện công không được ký HĐLĐ với các vị trí sau

Bên cạnh chỉ tiêu biên chế được giao, để đáp ứng nhu cầu công việc thì trên thực tế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập vẫn tiến hành ký hợp đồng lao động theo quy định tại Bộ luật lao động.

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP thì kể từ ngày 15/01/2019, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập không được thực hiện ký hợp đồng lao động với các trường hợp sau:

- Những người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức trong các cơ quan hành chính hoặc là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên.

- Những người làm bảo vệ ở các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Chính phủ, Kho tiền hoặc Kho hồ sơ ấn chỉ có giá trị như tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kho ấn chỉ thuế, Kho ấn chỉ hải quan.

- Lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước.

Như vậy, đối với các trường học, bệnh viện là đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên thì các vị trí làm công việc chuyên môn như bác sĩ, giáo viên… sẽ không được thực hiện ký hợp đồng lao động.

 

Tin cùng chuyên mục