Quy định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, mã số, tiêu chuẩn, điều kiện,… của viên chức khoa học công nghệ

           Đối với chức danh nghề nghiệp viên chức khoa học công nghệ: Thông tư liên tịch số: 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

Xem chi tiết Thông tư số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV tại đây!

 

Tin cùng chuyên mục