Thông báo về việc thăm dò dư luận đối với các nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020 cấp Đại học Đà Nẵng

THÔNG BÁO

Về việc thăm dò dư luận đối với các nhà giáo được đề nghị xét tặng

danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020 cấp Đại học Đà Nẵng

 

            Ngày 09/3/2020, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) lần thứ 15 năm 2020 cấp Đại học Đà Nẵng đã họp và thống nhất đề nghị Chủ tịch nước xét tặng danh hiệu NGƯT cho các nhà giáo có tên dưới đây:

     1. PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh, Giảng viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng;

     2. PGS.TS. Hoàng Phương Hoa, Giảng viên cao cấp, Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng;

     3. PGS.TS. Đào Hữu Hòa, Giảng viên cao cấp, Giám đốc Trung tâm Đào tạo quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng;

     4. PGS.TS. Hồ Thị Kiều Oanh, Giảng viên cao cấp, Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ,Đại học Đà Nẵng.

                   Đại học Đà Nẵng xin thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên để biết và cho ý kiến góp ý đối với các nhà giáo trên.

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Đại học Đà Nẵng (qua Ban Tổ chức Cán bộ, Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng) trước ngày 20/3/2020./.

 

 Nơi nhận:

  • Các đơn vị thành viên;
  • Các đơn vị thuộc, trực thuộc;
  • Lưu: VT, TCCB.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

PGS.TS. Lê Thành Bắc

Xem chi tiết thông báo tại đây!

 

Tin cùng chuyên mục