CỔNG THÔNG TIN CÁN BỘ
Thông tin cán bộ > Thông báo


Thông báo


Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBVC Đại học Đà Nẵng
04-10-2013

Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, viên chức của Đại học Đà Nẵng. Áp dụng đối với: Cán bộ, viên chức Đại học Đà Nẵng xếp lương theo các...

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBVC
01-10-2013

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức...

Học bổng Song phương Bỉ năm học 2014-2015
03-09-2013

Về Chương trình Học bổng Song phương Bỉ Trong khuôn khổ chương trình hợp tác với Việt Nam, chính phủ Bỉ mong muốn hỗ trợ chính phủ Việt Nam trong công cuộc xoá đói giảm nghèo và phát triển bền vững. Học bổng...

Thông báo đăng ký tham gia khóa học trực tuyến với Đại học Quốc gia Yokohama
16-05-2013

  Đại học Đà Nẵng phối hợp với Đại học Quốc gia Yokohama (Nhật Bản) tổ chức lớp bồi dưỡng trực tuyến với sự tham gia của nhiều trường đại học ở nhiều nước trên thế giới như Philippines, Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Kenya, Madagascar, ... Lớp học được...

Chỉ thị của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về tổng kết năm học 2012 - 2013
14-05-2013

  Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) yêu cầu các trường, các đơn vị tổ chức tổng kết năm học 2012-2013, đánh giá thành tích của các tập thể và cá nhân, đồng thời xây dựng chương trình...

Thông báo kết luận cuộc họp giao ban công tác thanh tra, pháp chế ngày 24/4/2013
03-05-2013

  Ngày 24 tháng 4 năm 2013, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp giao ban công tác thanh tra, pháp chế dưới sự chủ trì của PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Tham dự cuộc họp có đại diện Ban Giám...

Thông báo tuyển sinh học sau đại học tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2014
14-04-2013

  Căn cứ Công hàm số J.F.235/13 ngày 02/4/2013 của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam về Chương trình học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2014 (học bổng Monbukagakusho – MEXT), Bộ Giáo dục và Đào tạo thông...

Thông báo tổ chức khảo sát năng lực tiếng Anh của giảng viên Đại học Đà Nẵng
13-03-2013

  Thực hiện công văn số 1311/BGDĐT-ĐANN ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tào về việc khảo sát năng lực tiếng Anh giảng viên đại học. Theo đề nghị của Thường trực Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, Đại học...

Thông báo mở lớp triết học sau đại học cho giảng viên tập sự
18-02-2013

Ban Tổ chức Cán bộ - Đại học Đà Nẵng thông báo mở lớp triết học sau đại học cho giảng viên trong thời gian thử việc để có đủ điều kiện bổ nhiệm vào ngạch Giảng viên. Thời gian học từ 25/02/2013 đến 10/3/2013. Xem chi tiết...

Thông báo nhận hồ sơ dự tuyển đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911
04-02-2013

  Đại học Đà Nẵng đã ban hành Thông báo số 8841/ĐHĐN-TCCB ngày 12/12/2012 về việc tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013. Theo quy định tại Thông báo số 8841/ĐHĐN-TCCB, các ứng...

Kế hoạch học tập các lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ, giảng viên ĐHĐN
07-12-2012

Danh sách xếp lớp và kế hoạch học tập các lớp bồi dưỡng tiếng Anh, kỹ năng cần thiết dành cho cán bộ, giảng viên ĐHĐN. Tải file tại đây.

Thông báo - V/v Triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2012
05-12-2012

Thông báo - V/v Triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2012 xem chi tiết tại đây

Kết quả thi tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2012
16-11-2012

Kết quả thi tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2012 xem chi tiết tại đây

Thông báo học bổng tiến sĩ của Trường Đại học Công nghệ Suranaree, Thái Lan
17-10-2012

  Trường Đại học Công nghệ Suranaree (SUT), Thái Lan thông báo bắt đầu vòng đầu tiên của Học bổng Tiến sĩ SUT cho nghiên cứu sinh các nước ASEAN. Học bổng này nhằm thu hút nghiên cứu sinh các nước...

Lớp bồi dưỡng Tin học dành cho các Chuyên viên ĐHĐN
10-10-2012

  Căn cứ vào kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ viên chức năm 2012 và thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức khối hành chính của...

Học bổng Israel
10-10-2012

Trong khuôn khổ chương trình đào tạo của Trung tâm Hợp tác Quốc tế, Bộ Ngoại Giao Israel thông báo Trung tâm dành học bổng cho các cán bộ Việt Nam đang làm việc trong lĩnh vực tài nguyên môi...

Thông báo nhập học lớp nghiệp vụ sư phạm đại học năm 2012
02-10-2012

Căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2012 và danh sách đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đại học dành cho giảng viên do Đại học Đà Nẵng tổ chức. Đại học Đà Nẵng thông báo khai giảng và...

Thông báo về phiên họp Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT năm 2012
19-09-2012

  Ngày 14 tháng 9 năm 2012, Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 12 đã họp với 9/9 thành viên tham dự dưới sự chủ trì của GS.TS. Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch...

ĐHĐN thông báo danh sách ứng viên đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn Phó Giáo sư năm 2012.
18-09-2012

  Đại học Đà Nẵng thông báo danh sách ứng viên đề nghị Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn Phó Giáo sư năm 2012. Nếu có ý kiến khiếu nại, tố cáo...

Chương trình học bổng song phương Bỉ 2013 - 2014
17-09-2012

  Theo nội dung văn bản của Đại sứ quán Bỉ gửi cho Đại học Đà Nẵng về Chương trình học bổng song phương Bỉ 2013 - 2014, ĐHĐN thông báo để cán bộ, giảng viên có đủ điều kiện tham gia dự tuyển. Chương trình học bổng song...

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm Đại học cho Giảng viên Đại học, Cao đẳng
14-09-2012

  Thực hiện việc chuẩn hóa đội ngũ Giảng viên đại học, Đại học Đà Nẵng mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm Đại học cho Giảng viên đại học, cao đẳng tại Đại học Đà Nẵng, cụ thể như sau: 1. Đối tượng: - Giảng viên của Đại học Đà Nẵng...

Thông báo Chương trình Phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản (JDS) tại Việt Nam 2013 - 2014
21-08-2012

JDS là chương trình học bổng toàn phần do chính phủ Nhật Bản viện trợ. Mục tiêu của JDS là hỗ trợ các hoạt động phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam thông qua việc cung cấp khóa học Thạc sỹ bằng tiếng Anh trong 2 năm...

Thông báo tổ chức Hội nghị cán bộ nghiên cứu khoa học năm 2012
17-08-2012

  Đại học Đà Nẵng là một đại học Vùng, đa ngành, đa lĩnh vực từ khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn, khoa học giáo dục, khoa học ngôn ngữ, khoa học kinh tế và khoa học kỹ thuật… Đại học Đà...

Thông báo Tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2012
15-08-2012

Căn cứ theo Quy định số 2050/TCCB ngày 03/10/2006 của Giám đốc ĐHĐN về việc tuyển dụng, hợp đồng, thử việc, bổ nhiệm ngạch viên chức và kế hoạch tuyển viên chức năm 2012, Đại học Đà Nẵng thông báo kế hoạch tổ chức thi tuyển viên chức...

Thông báo Chương trình Học bổng VEF 2013
13-08-2012

  Niên học 2013, Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) sẽ cấp 60 suất học bổng cho các công dân Việt Nam theo học chương trình sau đại học tại Hoa Kỳ khai giảng vào mùa thu năm 2013. Các ứng viên không phải nộp bất kỳ...

Thông báo mở lớp bồi đưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước dành cho Chuyên viên chuẩn bị thi nâng ngạch Chuyên viên chính
09-08-2012

  Thực hiện việc chuẩn hóa đội ngũ Chuyên viên, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Trung cấp Chính trị mở lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước dành cho Chuyên viên chuẩn bị thi nâng ngạch Chuyên viên...

Chương trình tham quan học tập hè năm 2012
19-06-2012

  Liên tịch Ban Giám đốc ĐHĐN và Ban Thường vụ Công đoàn ĐHĐN đã nhất trí tổ chức Chương trình tham quan, học tập nước ngoài trong dịp Hè – 2012 cho CBVC. Kế hoạch cụ thể như sau: I/ Đoàn tham quan...

Thông báo thi nâng ngạch bảo tàng viên chính, thư viện viên chính
25-05-2012

  Căn cứ Công văn số 1324/BVHTTDL-TCCB ngày 02/5/2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch bảo tàng viên chính, thư viện viên chính năm 2011. Căn cứ Công văn số...

Lịch và Chương trình Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2012
21-05-2012

  Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã phê duyệt Lịch và Chương trình Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2012. Văn phòng Hội đồng...

Thông báo xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”
21-05-2012

  Thực hiện Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT, ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”, đề nghị Hiệu trưởng các Trường, Thủ trưởng...

Kê khai quá trình hướng dẫn thí nghiệm, thực hành để tính hưởng chế độ PCTN
15-05-2012

Thực hiện Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; Thông tư Liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2011 về hướng dẫn...

Thông báo tuyển dụng, chuyển ngạch viên chức đợt 1 năm 2012
07-05-2012

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng, chuyển ngạch viên chức đợt 1 năm 2012, đề nghị các Trường, các đơn vị trực thuộc thông báo rộng rãi cho các đối tượng đủ điều kiện dự tuyển biết và cử cán bộ đăng...

Hướng dẫn về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
03-05-2012

  Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định. Xem chi tiết dưới đây: - Nghị định số...

Thông báo học bổng của chương trình Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật (ITEC) 2012-2013
03-05-2012

Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời chào trân trọng tới Đại học Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng và trân trọng thông báo học bổng của chương trình Hợp tác Kinh tế và Kỹ...

Thông báo kết quả sơ duyệt đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2012
27-04-2012

Kết quả sơ duyệt và thăm dò dư luận đối với các nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 12 năm 2012. Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT Đại học Đà Nẵng đã họp sơ duyệt đề nghị...

Thông báo của Ban Tổ chức Đại hội TDTT CBVC ĐHĐN lần thứ II - 2012
20-04-2012

  Ngày 19/4/2012, tại phiên họp Ban Tổ chức Đại hội TDTT CBVC ĐHĐN lần thứ II - 2012, Ban Tổ chức đã thống nhất một số nội dung bổ sung, điều chỉnh và các thông báo mới như sau: 1. Điều chỉnh địa điểm thi đấu: Trung tâm...

Thông báo đăng ký tham gia phỏng vấn học bổng của Đại học Chinese Culture, Đài Loan
20-04-2012

  Đại học Đà Nẵng đã nhận được thông báo của Đại học Chinese Culture, Đài Loan về kế hoạch tổ chức buổi phỏng vấn du học Đài Loan – học bổng Sau đại học.  Đại học Đà Nẵng đề nghị các trường thông báo...

Thông báo tổ chức Hội thảo nghiên cứu khoa học CBVC ĐHĐN năm 2012
18-04-2012

  Nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức Hội thảo nghiên cứu khoa học cán bộ viên chức lần thứ 1, dự...

V/v tuyển sinh đi đào tạo sau đại học tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
17-02-2012

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh...