Ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư năm 2021

STT Họ và tên ứng viên Chức danh
đăng ký
Ngành Chuyên ngành Đơn vị Hồ sơ điện tử
ứng viên
1 PGS.TS. Hoàng Phương Hoa GS Giao thông vận tải Xây dựng cầu đường Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng Xem tại đây
2 TS. Nguyễn Văn Chính PGS Xây dựng Kỹ thuật xây dựng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng Xem tại đây
3 TS. Đỗ Hữu Đạo PGS Giao thông vận tải Nền móng công trình Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng Xem tại đây
4 TS. Lê Văn Dũng PGS Toán học Lý thuyết xác xuất và thống kê toán Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Xem tại đây
5 TS. Phạm Quý Mười PGS Toán học Toán giải tích Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Hồ sơ tập 1


Hồ sơ tập 2
6 TS. Dương Minh Quân PGS Kỹ thuật điện Hệ thống điện và ứng dụng năng lượng tái tạo Đại học Đà Nẵng Xem tại đây
In
4297 Đánh giá bài viết:
5.0