Ứng viên phó giáo sư 2020

STT Họ và tên ứng viên Chức danh đăng ký Ngành, chuyên ngành Nơi làm việc Hồ sơ điện tử ứng viên
1 TS. Nguyễn Đình Huấn PGS Kỹ thuật hạ tầng và Môi trường Đô thị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng  

Tập I
Tập II

2 TS. Phạm Anh Đức PGS Kỹ thuật xây dựng Tập I
Tập IIA
Tập IIB
3 TS. Phạm Minh Tuấn PGS Khoa học máy tính Tập I
Tập II
Sách full nội dung
4 TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân PGS Hóa học/ Hóa lý Xem tại đây
5 TS. Phạm Quốc Thái PGS Cơ khí giao thông Xem tại đây
6 TS. Đặng Tùng Lâm PGS Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm

 

 

 

 

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Xem tại đây
7 TS. Đặng Hữu Mẫn PGS Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm Xem tại đây
8 TS. Trần Trung Vinh PGS Quản trị Kinh doanh Xem tại đây
9 TS. Dương Minh Quân PGS Điện – Hệ thống điện Cơ quan Đại học Đà Nẵng Xem tại đây
10 TS. Nguyễn Thành Chung PGS Phương trình vi phân và tích phân Trường Đại học Quảng Bình   Tập I
Tập II
In
3980 Đánh giá bài viết:
5.0