Đại học Đà Nẵng công bố Đề án tuyển sinh vào các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc năm 2020

Đại học Đà Nẵng công bố Đề án tuyển sinh vào các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc năm 2020

Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng đổi mới dạy và học để thích ứng với cách mạng 4.0

Trường Đại học (ĐH) Bách khoa-ĐH Đà Nẵng đã thiết kế lại chương trình đào tạo chất lượng cao, định hướng tiêu chuẩn kiểm định ABET.

Tuyển sinh Đại học Đà Nẵng-2020: Tư vấn trực tuyến hiệu quả, ổn định phương thức xét tuyển, tạo cơ hội thuận lợi cho thí sinh

Sáng ngày 19/5/2020, Hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã họp dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Giám đốc ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng và các thành viên là Hiệu trưởng các đơn vị thành viên, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN.

Đại học Đà Nẵng tăng cường tư vấn tuyển sinh-2020 đảm bảo đầy đủ thông tin chính xác, kịp thời cho các thí sinh

Vừa qua, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã họp, quán triệt và triển khai công tác tuyển sinh năm 2020 theo tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tại Hội nghị trực tuyến về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020 ngày 8/5/2020.

Đại học Đà Nẵng tham dự Hội nghị trực tuyến về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm rõ mục đích Hội nghị lần này nhằm thống nhất để triển khai Quy chế tuyển sinh năm 2020, từ đó thống nhất hành động, tổ chức tốt việc tuyển sinh năm 2020 trong điều kiện ngành GD&ĐT chịu tác động nặng nề bởi dịch Covid-19.

12345