Tuyển sinh Đại học năm 2020: Tăng cường tư vấn trực tuyến

Để đạt hiệu quả trong công tác tuyển sinh 2020, Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN đã xây dựng hàng loạt video clip giới thiệu về trường, các khoa và ngành đào tạo của trường.

Số liệu thống kê

Đại học Đà Nẵng hiện có 2.327 cán bộ, công chức viên chức và người lao động (CBVC), trong đó cán bộ giảng dạy là 1.467 người, chiếm tỷ lệ 63,04%.

Ứng viên phó giáo sư 2020

Ứng viên phó giáo sư 2020

THÔNG TIN BA CÔNG KHAI CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Thông tin ba công khai các đơn vị thành viên Đại học Đà Nẵng

Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp qua các năm.

12345