Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng: Trường đại học đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn chất lượng giáo dục

Chiều ngày 08/4/2016, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức lễ công bố đạt chuẩn chất lượng giáo dục do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội kiểm định và công nhận

12345