Đại học Đà Nẵng giới thiệu Bản tin định kỳ-Newsletter số 3 năm 2021

Nhằm tiếp tục gắn kết, phục vụ cộng đồng, tăng cường hiệu quả thông tin truyền thông về giáo dục đào tạo, góp phần nâng cao uy tín, học hiệu của Đại học Đà Nẵng, Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông trân trọng giới thiệu Bản tin định kỳ số 3 năm 2021 (Newsletter No.3 UD-2021).

Kính mời xem Bản tin tại đây

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN 

In
132 Đánh giá bài viết:
5.0

Tài liệu để tải về

Vui lòng đăng nhập or register để đăng bình luận.