Giám đốc Đại học Đà Nẵng làm việc với lãnh đạo Khoa Y Dược và Trung tâm Y khoa về kế hoạch công tác trọng tâm năm học 2021-2022

Sáng ngày 05/10/2021, Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã chủ trì buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo Khoa Y Dược và Trung tâm Y khoa về kế hoạch công tác trọng tâm năm học 2021-2022.

Cùng tham dự có đông đủ đại biểu: Các Phó Giám đốc ĐHĐN Ngô Văn Dưỡng, Lê Thành Bắc, Lê Quang Sơn; Chánh Văn phòng và đại diện các ban hữu quan của ĐHĐN; TS.BS. Lê Viết Nho-Trưởng khoa Khoa Y Dược kiêm Giám đốc Trung tâm Y Khoa cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, tổ, bộ môn.


Giám đốc ĐHĐN Nguyễn Ngọc Vũ chủ trì

buổi làm việc với lãnh đạo Khoa Y Dược,

Trung tâm Y khoa ĐHĐN 

Tại buổi làm việc, TS.BS Lê Viết Nho đã báo cáo những kết quả nổi bật của Khoa và Trung tâm trong năm học 2020-2021 và dự thảo phương hướng, kế hoạch, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm học 2021-2022.

Theo báo cáo của Khoa và Trung tâm, trong năm học qua, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của lãnh đạo ĐHĐN, Khoa và Trung tâm đã đạt những kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác: Đào tạo, tuyển sinh, nghiên cứu khoa học, đối ngoại, hợp tác quốc tế; tăng cường bồi dưỡng đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng đào tạo... 


TS.BS.Lê Viết Nho-Trưởng khoa Khoa Y Dược,

Giám đốc Trung tâm Y khoa ĐHĐN báo cáo

tổng kết, phương hướng, kế hoạch công tác 

Khoa và Trung tâm đã tiếp tục chú trọng phát triển hợp tác với các trường, viện, tổ chức trong và ngoài nước, trong đó có nhiều bệnh viện uy tín trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam; mời các chuyên gia, y bác sĩ có trình độ, kinh nghiệm và tâm huyết tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập lâm sàng và khoá luận tốt nghiệp cho SV.

Đặc biệt, trong thời gian các địa phương phải giãn cách xã hội do dịch Covid-19, cán bộ, giảng viện và SV của Khoa Y Dược và Trung tâm Y khoa đã tích cực tham gia cùng ngành y tế và cộng đồng nỗ lực góp phần ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch.


Khoa, Trung tâm đã nỗ lực trong công tác

đào tạo, hợp tác với các bệnh viện, nâng cao

chất lượng dạy-học, hướng dẫn SV thực hành  

Sau khi nghe các ý kiến góp ý, thảo luận báo cáo tổng kết; tập trung cho phương hướng, kế hoạch công tác trọng tâm năm học 2021-2022 của các đại biểu; các Phó Giám đốc ĐHĐN đã đánh giá, góp ý trên các mặt công tác phụ trách, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ-Giám đốc ĐHĐN đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Khoa Y Dược-ĐHĐN đẩy mạnh ứng dụng

nền tảng trực tuyến trong dạy-học,

bảo vệ khoá luận tốt nghiệp cho SV 

Giám đốc ĐHĐN ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, kết quả nổi bật trong năm học qua của tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Khoa Y Dược và Trung tâm Y khoa, trong đó nhấn mạnh những kết quả tích cực trong công tác tuyển sinh, đào tạo và nghiên cứu khoa học; hợp tác với các bệnh viện, viện, trường, qua đó không ngừng phát triển tiềm lực đội ngũ, cơ sở vật chất, tích cực tham gia cùng cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19…


Tăng cường hợp tác với các bệnh viện uy tín 

cử cán bộ, y bác sĩ làm giảng viên cơ hữu, 

thỉnh giảng tại Khoa Y Dược-ĐHĐN 

(Ảnh trước dịch Covid-19) 

Bày tỏ tin tưởng, thống nhất với phương hướng, kế hoạch và 10 nhiệm vụ công tác của Khoa và Trung tâm trong năm học 2021-2022, Giám đốc ĐHĐN Nguyễn Ngọc Vũ đề nghị lãnh đạo, cán bộ Khoa, Trung tâm bám sát, quán triệt và thực hiện tốt 14 nhiệm vụ trọng tâm của ĐHĐN trong năm học mới (Xem Công văn số 2949 tại đây).

Giám đốc ĐHĐN chỉ đạo Khoa Y Dược và Trung tâm Y khoa cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 05 nhiệm vụ trọng tâm, đó là:

(1) Tập trung phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đào tạo, nghiên cứu khoa học phù hợp với từng giai đoạn phát triển (ngắn hạn, trung hạn và dài hạn);

(2) Có kế hoạch tích cực chuẩn bị thực hiện Nghị định 81 theo lộ trình; chú trọng công tác kế hoạch-tài chính để huy động các nguồn lực cho hoạt động, tăng nguồn thu hợp pháp, chính đáng cho Khoa và Trung tâm;

Giám đốc ĐHĐN (thứ 2 từ phải qua) tham dự

khởi công công trình Nhà học-Thực hành-

Thí nghiệm đầu tư cho Khoa Y Dược-ĐHĐN

phát triển bền vững (Ảnh trước dịch Covid-19) 

(3) Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế với các đối tác, qua đó phát triển các dự án bồi dưỡng đội ngũ, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, hướng đến người học và gắn kết phục vụ cộng đồng;

(4) Nghiên cứu, đề xuất, chuẩn bị cho Chiến lược thành lập Trường Đại học Y Dược-ĐHĐN theo mô hình trường trực thuộc ĐHĐN hoặc mô hình là một trường đại học thành viên của ĐHĐN;

(5) Ổn định, phát triển Trung tâm Y khoa ĐHĐN theo chức năng, nhiệm vụ là cơ sở đào tạo thực hành lâm sàng cho sinh viên, phục vụ nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ của cộng đồng, trong đó chú trọng, nâng cao chất lượng công tác khám sức khỏe cho cán bộ, sinh viên các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN.

Tin Khoa Y Dược ĐHĐN

và Trung tâm TT-HL&Truyền thông ĐHĐN

In
1620 Đánh giá bài viết:
4.5

Vui lòng đăng nhập or register để đăng bình luận.