Bộ ảnh truyền thông: Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông Đại học Đà Nẵng

Bộ trưởng chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo ĐHĐN

Vinh danh GSDD Erich Johann Lejeune

Tổ chức Trái tim vì trái tim, CHLB Đức

Ký kết hợp tác với

Viện Công nghệ Quốc tế Nhật Bản​

Những nụ cười trọng thị hiếu khách ​

Công bố Quyết định thành lập

Trường ĐH CNTT&TT Việt-Hàn

Trình diễn Thể dục nhịp điệu​

Đại hội Thể dục Thể thao Sinh viên ĐHĐN​


Chương trình tình nguyện

Mùa đông yêu thương​

Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông ĐHĐN 

In
126 Đánh giá bài viết:
5.0