Lịch công tác tuần

 

 
Chánh Văn phòng
TS. Cao Xuân Tuấn
 
Phó Chánh Văn phòng
ThS. Hồ Phan Hiếu

 

STT

Họ và tên

Chức vụ ĐT Di động ĐT Cơ quan E-mail
Lãnh đạo Văn phòng
1  TS. Cao Xuân Tuấn Chánh Văn phòng 0903597340 3835343 cxtuan@ac.udn.vn
2  ThS. Hồ Phan Hiếu P. Chánh Văn phòng 0905169900 3832678 hophanhieu@ac.udn.vn
Tổ Văn thư - Lưu trữ
1  Lê Thị Hải Vân Chuyên viên 0905526768 3822041 lthvan@ac.udn.vn
2  Trương Lê Duy Bảo Chuyên viên 0987876331 3832678 tldbao@ac.udn.vn
3  Trần Thị Ngọc Lan Nhân viên 0914180213 3822041  
4  Hoàng Hồ Ngọc Hạnh Chuyên viên   3822041  
Tổ Quản trị mạng thông tin
1  Đinh Quang Trung Tổ trưởng 0947696295 3817533 dqtrung@ud.edu.vn
2  Huỳnh Kim Trọng Chuyên viên 0917981181 3817533 hktrong@ac.udn.vn
3  Trần Nhật Anh Chuyên viên 0905884833 3817533 tnanh@ac.udn.vn
4  Trần Thanh Liêm Chuyên viên 0983444010 3817533 ttliem@ac.udn.vn
Tổ Quản trị Cơ sở vật chất
1  Hồ Duy Việt Tổ trưởng 0905550561 3832678 hdviet@ac.udn.vn
2  Nguyễn Văn Hùng Kỹ sư 0913432648 3835346  
3  Nguyễn Bá Thắng Kỹ sư 0906452280 3835346  
4  Nguyễn Văn Hải Nhân viên 0903562568 3835346  
5  Nguyễn Hồng Sơn Nhân viên 0935029185 3835346  
6  Trần Nguyễn Chí Tâm Nhân viên 0905927276    
Tổ xe
1  Hồ Văn Trường Tổ trưởng 0913409580 3822041  
2  Trịnh Văn Hưng Lái xe 0905362626 3822041  
3  Trần Dung Lái xe 0917980787 3822041  
Tổ Lễ tân
1  Nguyễn Thị Tuyết Tổ trưởng 0905134112 3822041  
2  Nguyễn Thị Thùy Dung Chuyên viên 0905308096 3822041  
3  Phạm Thị Trang Nhân viên   3822041  
4  Nguyễn Thị Lan Nhân viên 0945575854 3822041  
5  Nguyễn Ngọc Th. Uyên Nhân viên 01227561236 3822041  
Tổ Bảo vệ
1  Hồ Mạnh Hùng Tổ trưởng 0918178359 3892445  
2  Trần Hải Nam Bảo vệ 0914076988 3892445  
3  Đặng Đình Đề Bảo vệ 0935204247 3892445  
4  Ngô Tấn Vũ Bảo vệ   3892445  
5  Đào Văn Thanh Bảo vệ 0978169587 3892445  
6  Trịnh Quốc Phương Bảo vệ 0358150271 3892445  
7  Lê Thị Lài Bảo vệ 0358282285 3892445  
8  Trần Văn Thành Bảo vệ   3892445  
9  Lê Viết Dưỡng Bảo vệ 0905227005 3892445  
10  Nguyễn Khánh Thịnh Bảo vệ      
11  Nguyễn Đ. Hùng Nhân Bảo vệ 0396505092 3892445  

 

Danh sách này được cập nhật vào ngày 18 tháng 4 năm 2019