Giới thiệu

 

Địa chỉ: 41 Lê Duẩn - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3840989 - 0236.3892046 - 0236.3840715
Email: bantccb@ac.udn.vn

Ban Tổ chức Cán bộ Đại học Đà Nẵng được thành lập năm 1995, trên cơ sở sắp xếp lại các phòng tổ chức của các cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng. Ban Tổ chức Cán bộ Đại học Đà Nẵng hiện có 06 viên chức gồm 02 Tiến sĩ (01 giảng viên chính, 01 giảng viên), 02 Thạc sĩ (chuyên viên chính), 02 Cử nhân (chuyên viên).