Giới thiệu

 

Địa chỉ: 41 Lê Duẩn - TP. Đà Nẵng
 Điện thoại: 0236.3840989 - 0236.3892046 - 0236.3840715
 Email: bantochuc@ud.edu.vn

Ban Tổ chức Cán bộ Đại học Đà Nẵng thành lập năm 1995, trên cơ sở tập hợp sắp xếp lại các Phòng Tổ chức của các Trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng. Ban tổ chức Cán bộ hiện có 8 cán bộ, công chức. Trong đó có 1 tiến sĩ, 2 thạc sĩ, 4 cử nhân, 1 giảng viên chính,  3 chuyên viên chính, 2 chuyên viên, 1 cán sự.