Thông báo lịch thi và địa điểm thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng 2) tại Cụm thi số 2 (19-11-2019)

Thông báo lịch thi và địa điểm thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng 2) tại Cụm thi số 2

Kế hoạch kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 (08-11-2019)

Kế hoạch kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2019

Thông báo tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng năm 2019 (02-10-2019)

Thông báo tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng năm 2019

Thông báo nộp hồ sơ thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2019 (17-09-2019)

Thông báo nộp hồ sơ thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2019

Thông báo Học bổng thuộc của Chính phủ Ireland thuộc Chương trình chia sẻ kinh nghiệm Ireland - Việt Nam (IDEAS) niên khóa 2020-2021 (20-08-2019)

Thông báo Học bổng thuộc của Chính phủ Ireland thuộc Chương trình chia sẻ kinh nghiệm Ireland - Việt Nam (IDEAS) niên khóa 2020-2021

Thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga theo diện xử lý nợ năm 2019 (30-07-2019)

Thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga theo diện xử lý nợ năm 2019

Về việc tổ chức thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp và giảng viên chính năm 2019 (29-07-2019)

Về việc tổ chức thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp và giảng viên chính năm 2019

Đại học Đà Nẵng hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2019 và các năm tiếp theo (10-06-2019)

Đại học Đà Nẵng hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2019 và các năm tiếp theo

Đại học Đà Nẵng thông báo kế hoạch, danh sách, biểu mẫu triển khai công tác kê khai tài sản năm 2018 (01-03-2019)

Đại học Đà Nẵng thông báo kế hoạch, danh sách, biểu mẫu triển khai công tác kê khai tài sản năm 2018

Đăng ký dự tuyển đi làm nhiệm vụ hợp tác giáo dục và quản lý lưu học sinh tại Nhật Bản (01-03-2019)

Đăng ký dự tuyển đi làm nhiệm vụ hợp tác giáo dục và quản lý lưu học sinh tại Nhật Bản

Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học (01-03-2019)

Về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học

Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức ĐHĐN (30-05-2016)

Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài của cán bộ, viên chức Đại học Đà Nẵng”

Thông báo chương trình học bổng Vương quốc Bỉ (05-11-2014)

Chương trình học bổng của Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam, gồm 150 học bổng thạc sĩ và 70 học bổng thực tập cho các công dân thuộc 41 nước đang phát triển do Viện Hàn Lâm Nghiên cứu và Đào tạo sau đại học (ARES, Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp

Thông báo V/v Cử cán bộ, giảng viên tham gia khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh (B1) (17-09-2014)

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng năng lực tiếng Anh cho giảng viên theo hạng mục được phân công của Thường trực Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 - Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2014 (30-06-2014)

Căn cứ Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020 (Đề án 911); Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT ngày 12/10/2012 của Bộ trư

Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2014 (30-06-2014)

Căn cứ Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020 (Đề án 911); Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT ngày 12/10/2012 của Bộ trư

Thông báo về trình tự, thủ tục và triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2013 (04-12-2013)

Thực hiện các qui định của Chính phủ về việc kê khai tài sản, thu nhập, Đại học Đà Nẵng thông báo đến các Trường thành viên và Đơn vị trực thuộc trình tự, thủ tục thực hiện việc kê khai và người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2013 cụ thể như sa

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ để xét tuyển đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013 (26-11-2013)

Tiếp theo Thông báo số 1240/TB-BGDĐT ngày 30/11/2012 về việc tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013 và căn cứ tình hình thực hiện chỉ tiêu, kinh phí đào tạo của Đề án năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để ứng viên đã đăng

Thông báo - V/v tổ chức khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh bậc 4 cho giảng viên (03-09-2013)

Ngày 22/8/2013, Đại học Đà Nẵng có công văn số 5025/ĐHĐN-TCCB gửi các Trường thành viên về việc cử cán bộ, giảng viên tham gia khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh. Nay Đại học Đà Nẵng thông báo đến các Trường thành viên về thời gian và địa điểm tổ chức khóa

Thông báo hội thảo tập huấn cho ứng viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển chọn đi học tại nước ngoài năm 2013 (19-08-2013)

Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức hội thảo tập huấn để cung cấp thông tin, hướng dẫn cần thiết về các thủ tục chuẩn bị đi học và trong quá trình học tại nước ngoài.

Hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn (09-08-2013)

Ngày 26 tháng 7 năm 2013, Đại học Đà Nẵng đã có công văn số 4457/ĐHĐN-TCCB về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Ban Tổ chức cán bộ triển khai hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm, cụ thể như sau:

Xây dựng đề án xác định vị trí việc làm (26-07-2013)

Đề án vị trí việc làm được xây dựng căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng

Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2013 (13-12-2012)

Đại học Đà Nẵng thông báo Quy trình đăng ký và nộp hồ sơ dự tuyển đi đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2013 như sau:

Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013 (12-12-2012)

Căn cứ Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020 (Đề án 911)

Thông báo - V/v Triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2012 (10-12-2012)

Thông báo - V/v Triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2012

Chương trình Học bổng Nghiên cứu ứng dụng CNTT để giải quyết các tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên nước (20-10-2012)

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế Canada (IDRC), đại học Nairobi – Kenya và Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI), khu vực châu Á được tài trợ 05 suất học bổng cho nghiên cứu sinh tiến sỹ và 05 suất học bổng...

Thông báo học bổng tiến sĩ của Trường Đại học Công nghệ Suranaree, Thái Lan (17-10-2012)

Trường Đại học Công nghệ Suranaree (SUT), Thái Lan thông báo bắt đầu vòng đầu tiên của Học bổng Tiến sĩ SUT cho nghiên cứu sinh các nước ASEAN.

Đăng ký kế hoạch đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ giai đoạn 2013-2015 và 2016-2020 (11-10-2012)

Theo Quyết định số 207/QĐ-BGDĐT ngày 16/01/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tuyển sinh và tổ chức đào tạo tiến sĩ năm 2012 theo Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2012..

Lớp bồi dưỡng Tin học dành cho các Chuyên viên ĐHĐN (11-10-2012)

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ viên chức năm 2012 và thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức khối hành chính của các đơn vị...

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm Đại học cho Giảng viên Đại học, Cao đẳng (18-09-2012)

Thực hiện việc chuẩn hóa đội ngũ Giảng viên đại học, Đại học Đà Nẵng mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm Đại học cho Giảng viên đại học, cao đẳng tại Đại học Đà Nẵng, cụ thể như sau:

Thông báo giảng viên ĐHĐN trúng tuyển học bổng JDS năm học 2013 - 2014 (11-09-2012)

Đại học Đà Nẵng thông báo giảng viên Nguyễn Bá Trung, Khoa Kinh tế - Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum đã trúng tuyển học bổng JDS năm học 2013 - 2014.

Thông báo tuyển giáo viên tham gia chương trình bồi dưỡng về giáo dục tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2012. (28-02-2012)

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam có công hàm số J.F.58/12 ngày 02/02/2012 gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về chương trình học bổng của Chính phủ Nhật Bản cấp cho Việt Nam để cử giáo viên tham gia chương trình bồi dưỡng về giáo dục.

Thông báo tuyển sinh đi học tại Bun-ga-ri năm 2012. (28-02-2012)

Căn cứ chỉ tiêu học bổng hằng năm Chính phủ Bun-ga-ri cấp để đào tạo lưu học sinh Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Bun-ga-ri theo diện Hiệp định năm 2012 như sau:

Thông báo về việc tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan, Môn-đô-va và U-crai-na theo diện học bổng Hiệp định năm 2012. (28-02-2012)

Trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác giáo dục hàng năm giữa Việt Nam và các nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh cho một số chương trình học bổng diện Hiệp định do Chính phủ các nước cấp năm 2012 như sau: