Tổ chức nhân sự

 

 

 
Phó Trưởng Ban Phụ trách
TS. Phan Bảo An

 
 
Phó Trưởng Ban
TS. Lê Mai Anh


 

 


 • TS. Phan Bảo An - Phó Trưởng Ban Phụ trách
  • Điện thoại cơ quan: 0236.3846989
  • Điện thoại di động: 0905090500
  • Email: pban@ac.udn.vn

 • TS. Lê Mai Anh - Phó Trưởng Ban
  • Điện thoại cơ quan: 0236.3892046
  • Điện thoại di động: 0912025693
  • Email: lmanh@ac.udn.vn

   

 • Lê Ngọc Khánh – Chuyên viên chính
  • Điện thoại cơ quan: 0236.3892046
  • Điện thoại di động: 0988795979
  • Email: lnkhanh@ac.udn.vn

   

 • Nguyễn Thị Hường - Chuyên viên chính
  • Điện thoại cơ quan: 0236.3840715
  • Điện thoại di động: 0905761615
  • Email: nthuong@ac.udn.vn

 

 • Trần Phước Sơn – Chuyên viên
  • Điện thoại cơ quan: 0236.3818742
  • Điện thoại di động: 0905011099
  • Email: tpson@ac.udn.vn

                     

 • Nguyễn Thị Vũ Quyên – Chuyên viên
  • Điện thoại cơ quan: 0236.3840715
  • Điện thoại di động: 0983043226
  • Email: ntvquyen@ac.udn.vn