Tổ chức nhân sự

 

 

 
Phó Trưởng Ban Phụ trách
TS. Phan Bảo An

 
 
Phó Trưởng Ban
TS. Lê Mai Anh


 

 


 • TS. Phan Bảo An - Phó Trưởng Ban Phụ trách
  • Địa chỉ nhà riêng: 97 Núi Thành - Đà Nẵng
  • Điện thoại cơ quan: 0236.3835343
  • Điện thoại di động: 0905090500
  • Email: pban@ac.udn.vn

 • TS. Lê Mai Anh - Phó Trưởng Ban
  • Địa chỉ nhà riêng: 
  • Điện thoại cơ quan: 0236.3892046
  • Điện thoại di động: 0912025693
  • Email: lmanh@ac.udn.vn

   

 • Lê Ngọc Khánh – Chuyên viên chính
  • Địa chỉ nhà riêng: Tổ 47 – Hòa Cường Bắc – Tp.Đà Nẵng
  • Điện thoại cơ quan: 0236.3892046
  • Điện thoại di động: 0988795979
  • Email: lnkhanh@ac.udn.vn

   

 • Nguyễn Thị Hường - Chuyên viên chính
  • Địa chỉ nhà riêng: K18/24 Nguyễn Văn Thoại– Tp.Đà Nẵng
  • Điện thoại cơ quan: 0236.3818742
  • Điện thoại di động: 0905761615
  • Email: nthuong@ac.udn.vn

   

 • Trần Phước Sơn – Chuyên viên
  • Địa chỉ nhà riêng: 
  • Điện thoại cơ quan: 0236.3892046
  • Điện thoại di động: 0905011099
  • Email: tpson@ac.udn.vn

                                                  

 • Nguyễn Thị Vũ Quyên – Chuyên viên
  • Địa chỉ nhà riêng: 
  • Điện thoại cơ quan: 0236.3892046
  • Điện thoại di động: 
  • Email: ntvquyen@ac.udn.vn