Tổ chức nhân sự

 

 

 
Trưởng Ban
TS. Đoàn Gia Dũng

 
Phó Trưởng Ban
TS. Lê Mai Anh

 

 


    

 • TS. Đoàn Gia Dũng - Trưởng Ban
  • Địa chỉ nhà riêng: 122/2 Quang Trung - Quận Hải Châu - Đà Nẵng
  • Điện thoại cơ quan: 0511.3835343
  • Điện thoại di động : 0905002001
  • Email: dungdoangia@gmail.com; dgdung@kontum.udn.vn

   

 • TS. Lê Mai Anh -  Phó Trưởng Ban
  • Địa chỉ nhà riêng: K408 – H15/4 Hoàng Diệu -Tp.Đà Nẵng
  • Điện thoại cơ quan: 0511.3892046
  • Điện thoại di động : 0912025693
  • Email: lmanh@ac.udn.vn ; lmanh@cb.cfl.udn.vn

   

 • Phạm Thị Thanh - Chuyên viên
  • Địa chỉ nhà riêng: Tổ 50 Hòa Thuận Nam – Tp.Đà Nẵng
  • Điện thoại cơ quan: 0511.3818742
  • Điện thoại di động : 0935479981
  • Email: pttthanh@ac.udn.vn

   

 • Nguyễn Thị Hường - Chuyên viên
  • Địa chỉ nhà riêng: K18/24 Nguyễn Văn Thoại– Tp.Đà Nẵng
  • Điện thoại cơ quan: 0511.3818742
  • Điện thoại di động : 0905761615
  • Email: nthuong@ac.udn.vn

   

 • Nguyễn Thị Ngọc Minh - Chuyên viên
  • Địa chỉ nhà riêng: 578/19 Trưng Nữ Vương– Tp.Đà nẵng
  • Điện thoại cơ quan: 0511.3892046
  • Điện thoại di động : 0905575359
  • Email: ntnminh@ac.udn.vn ; ngocminhtccb@gmail.com

   

 • Lê Ngọc Khánh – Chuyên viên
  • Địa chỉ nhà riêng: Tổ 47 – Hòa Cường Bắc – Tp.Đà Nẵng
  • Điện thoại cơ quan: 0511.3892046
  • Điện thoại di động : 0988795979
  • Email: lnkhanh@ac.udn.vn

   

 • ThS. Nguyễn Hữu Quý - Chuyên viên
  • Địa chỉ nhà riêng: K162A/4 Đống Đa – Tp.Đà Nẵng
  • Điện thoại cơ quan: 0511.3892046
  • Điện thoại di động : 0905062848
  • Email: nhquy@ac.udn.vn ; nguyenhuuquy@gmail.com