Tổ chức nhân sự

 

 

 
Trưởng Ban
TS. Đoàn Gia Dũng

 
Phó Trưởng Ban
TS. Lê Mai Anh

 

 


    

 • TS. Đoàn Gia Dũng - Trưởng Ban
  • Địa chỉ nhà riêng: 122/2 Quang Trung - Quận Hải Châu - Đà Nẵng
  • Điện thoại cơ quan: 0236.3835343
  • Điện thoại di động : 0905002001
  • Email: dungdoangia@gmail.com; dgdung@kontum.udn.vn

   

 • TS. Lê Mai Anh -  Phó Trưởng Ban
  • Địa chỉ nhà riêng: K408 – H15/4 Hoàng Diệu -Tp.Đà Nẵng
  • Điện thoại cơ quan: 0236.3892046
  • Điện thoại di động : 0912025693
  • Email: lmanh@ac.udn.vn ; lmanh@cb.cfl.udn.vn

   

 • Phạm Thị Thanh - Chuyên viên
  • Địa chỉ nhà riêng: Tổ 50 Hòa Thuận Nam – Tp.Đà Nẵng
  • Điện thoại cơ quan: 0236.3818742
  • Điện thoại di động : 0935479981
  • Email: pttthanh@ac.udn.vn

   

 • Nguyễn Thị Hường - Chuyên viên
  • Địa chỉ nhà riêng: K18/24 Nguyễn Văn Thoại– Tp.Đà Nẵng
  • Điện thoại cơ quan: 0236.3818742
  • Điện thoại di động : 0905761615
  • Email: nthuong@ac.udn.vn

   

 • Lê Ngọc Khánh – Chuyên viên
  • Địa chỉ nhà riêng: Tổ 47 – Hòa Cường Bắc – Tp.Đà Nẵng
  • Điện thoại cơ quan: 0236.3892046
  • Điện thoại di động : 0988795979
  • Email: lnkhanh@ac.udn.vn

                                                  

 • Trần Thị Quỳnh Trang - Chuyên viên
 • Địa chỉ nhà riêng: 471/3 Núi Thành - Tp. Đà Nẵng
 • Điện thoại cơ quan: 0236.3892046
 • Điện thoại di động : 0905544468
 • Email: ttqtrang@ac.udn.vn; ttqtrang@cit.udn.vn