Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ liên hệ: Phòng 215, Tầng 2 - Tòa nhà A - 41 Lê Duẩn - TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3892 046

Website: http://www.udn.vn/bantccb