Trang tuyển sinh

Đọc thêm

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại trường Đại học Phạm Văn Đồng (tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng) (18-03-2015)

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại trường Đại học Phạm Văn Đồng (tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng)

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại trường Đại học Phạm Văn Đồng (tốt nghiệp đủ 36 tháng) (18-03-2015)

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại trường đại học Phạm Văn Đồng (tốt nghiệp đủ 36 tháng)

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam (tốt nghiệp đủ 36 tháng) (18-03-2015)

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam (tốt nghiệp đủ 36 tháng)

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam (tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng) (18-03-2015)

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam (tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng)

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Đại học Đà Nẵng (tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng) (02-03-2015)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2015 TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính qui năm 2015 của Đại học Đà Nẵng (29-01-2015)

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính qui năm 2015 của Đại học Đà Nẵng

Danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo liên thông tại Đại học Đà Nẵng (26-09-2013)

Danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo liên thông và môn thi liên thông đối với người dự thi đã có bằng tốt nghiệp trên 36 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi

Đề cương ôn thi tuyển sinh đào tạo liên thông từ năm học 2013-2014 (06-09-2013)

Đề cương ôn thi tuyển sinh đào tạo liên thông từ năm học 2013-2014 dành cho người có bằng tốt nghiệp trên 36 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi liên thông vào các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng.

Danh mục các ngành đào tạo tại Đại học Đà Nẵng : Mục tiêu và cơ hội nghề nghiệp (02-11-2012)

Danh mục các ngành đào tạo tại Đại học Đà Nẵng : Mục tiêu và cơ hội nghề nghiệp

Thông báo tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2012 (28-09-2012)

Được sự cho phép của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Đại học Đà Nẵng thông báo Tuyển sinh TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP hệ chính quy công lập năm 2012 như sau:

Đề cương ôn thi liên thông – Kỳ thi tuyển sinh hệ liên thông chính quy tháng 7 năm 2012 (22-05-2012)

Đề cương ôn thi liên thông – Kỳ thi tuyển sinh hệ liên thông chính quy tháng 7 năm 2012.