ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG được thành lập theo Nghị định số 32/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ trên cơ sở hợp nhất các cơ sở đào tạo Đại học, Cao Đẳng và Trung học chuyên nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

Là một Đại học vùng trọng điểm Quốc gia, đa ngành, đa cấp, Đại học Đà Nẵng đóng vai trò trọng yếu trong đào tạo đội ngũ nhân lực và nghiên cứu khoa học phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng và cho cả nước nói chung.
 

 • Sứ mạng:

Đại học Đà Nẵng có sứ mạng mang đến cơ hội và môi trường học tập, sáng tạo lý tưởng, góp phần tạo ra động lực phát triển bền vững kinh tế - xã hội cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

 

 • Tầm nhìn:

Đại học Đà Nẵng sẽ là một trong những trường đại học hàng đầu khu vực Đông Nam Á với nhiều ngành mũi nhọn trong các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn, y học; là trung tâm hợp tác nghiên cứu và triển khai ứng dụng mang tầm quốc gia và quốc tế.

 

 • Mục tiêu chiến lược:

Mục tiêu chiến lược của Đại học Đà Nẵng là xây dựng một đại học vùng thống nhất bao gồm nhiều trường đại học và các đơn vị thành viên dựa trên một mô hình quản trị đại học tiên tiến; là đại học đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực với môi trường học tập, nghiên cứu năng động, sáng tạo nhằm đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước; là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đủ sức giải quyết tất cả các vấn đề chuyên ngành và đa ngành đặt ra trong thực tế, tạo động lực phát triển bền vững cho khu vực; là cầu nối quan trọng trong hợp tác quốc tế để hỗ trợ quá trình hội nhập toàn diện của khu vực trong quá trình toàn cầu hóa; tham gia các hệ thống kiểm định, xếp hạng các trường đại học trong nước và quốc tế để Đại học Đà Nẵng luôn nằm trong nhóm đầu các trường đại học trong nước và khu vực.

 

 • Giá trị cốt lõi:

Đại học Đà Nẵng phát triển theo định hướng đại học nghiên cứu ứng dụng có uy tín, được kiểm định chất lượng đào tạo và được xếp hạng trong hệ thống đại học khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

 • Chất lượng:
  • Chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu trong mọi hoạt động.
 • Phục vụ cộng đồng:
  • Các hoạt động đào tạo và nghiên cứu phục vụ cho cộng đồng và lợi ích xã hội.
  • Giảng viên, sinh viên và đội ngũ cán bộ nhân viên nhà trường tham gia tích cực các hoạt động cộng đồng.
 • Chuyên nghiệp và hiệu quả:
  • Đội ngũ chuyên nghiệp với khả năng thực hiện thành thạo công việc giảng dạy, nghiên cứu.
  • Tổ chức đào tạo, nghiên cứu một cách hiệu quả.
 • Sáng tạo và thân thiện:
  • Tư duy sáng tạo được thể hiện với tinh thần đổi mới cách nghĩ, cách làm, biến thách thức thành cơ hội.
  • Môi trường làm việc và học tập thân thiện với thái độ hợp tác, tôn trọng lẫn nhau để cùng đạt mục tiêu.

 

 • Khẩu hiệu:

Nơi hun đúc trí tuệ và tài năng, vì sự phát triển của miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.