THÔNG TIN TUYỂN SINH
 
 
 Địa chỉ: Phòng 111 + 112 + 114 + 115 - 41 Lê Duẩn - TP. Đà Nẵng
 Điện thoại: 0236.3893363 - 0236.3835345 - 0236.3892538
 Email: bandaotao@ac.udn.vn
 
 
Trưởng Ban
TS. Trần Đình Khôi Quốc
 
Phó Trưởng Ban
TS. Giang Thị Kim Liên
 
Phó Trưởng Ban
ThS. Nguyễn Bắc Nam

Chức năng :

Tham mưu cho Giám đốc trong công tác xây dựng chiến lược phát triển về đào tạo, quản lý, điều hành các hoạt động về đào tạo và tuyển sinh trong toàn Đại học Đà Nẵng.

Nhiệm vụ :

a)     Phối hợp với các Ban chức năng, các trường thành viên, các đơn vị trực thuộc ĐHĐN trong công tác quản lý đào tạo và công tác tuyển sinh.

b)     Soạn thảo và trình Giám đốc ban hành các quy định, quy chế về đào tạo áp dụng trong toàn Đại học Đà Nẵng;

c)     Xây dựng cơ cấu ngành nghề đào tạo theo định hướng đại học nghiên cứu và chủ trì tổ chức kiểm tra, xác định điều kiện mở ngành, chuyên ngành đào tạo mới;

d)     Quản lý danh mục ngành đào tạo, chương trình đào tạo bậc cao đẳng, đại học, sau đại học;

e)     Xác định quy mô, chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm;

f)      Phát triển các hình thức đào tạo, liên kết đào tạo;

g)     Quản lý, kiểm tra việc cấp phát văn bằng chứng chỉ;

h)     Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch học tập hàng năm.

i)       Thống kê, báo cáo tổng hợp, phân tích số liệu về quy mô học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, kết quả đào tạo và các số liệu về đào tạo

j)       Chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ cho Phòng Đào tạo các trường thành viên. Chỉ đạo, phối hợp với các trường thành viên thực hiện phương hướng, kế hoạch, chương trình đào tạo ở tất cả các bậc học;

k)     Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo;

l)       Thẩm định hồ sơ bảo vệ luận án tiến sỹ cấp cơ sở, tổ chức phản biện độc lập luận án tiến sỹ cấp Đại học Đà Nẵng; tổ chức bảo vệ luận án cấp ĐHĐN;

m)   Chủ trì tổ chức tuyển sinh ở tất cả các bậc học, các loại hình đào tạo trong toàn Đại học Đà Nẵng.


 • TS. Trần Đình Khôi Quốc - Trưởng Ban

  • Địa chỉ nhà riêng: 74/9 Thi Sách - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

  • Điện thoại cơ quan: 0236.3892538

  • Điện thoại di động : 0905356565

  • Emailtdkquoc@ac.udn.vn; tdkquoc@gmail.com

 • TS. Giang Thị Kim Liên - Phó Trưởng Ban

  • Địa chỉ nhà riêng: 145 Ông Ích Đường - TP Đà Nẵng

  • Điện thoại cơ quan: 0236.3892538

  • Điện thoại di động : 0903573793
  • Emailgiangkimlien@yahoo.com; gtklien@ac.udn.vn

 •  

  ThS. Nguyễn Bắc Nam - Phó Trưởng Ban

  • Địa chỉ nhà riêng: Tổ 9, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng

  • Điện thoại cơ quan: 0236.3892538

  • Điện thoại di động : 0905101828

  • Emailnbnam@ac.udn.vn; namphong@ud.edu.vn

 •  

  Phan Ngọc Thuận - Chuyên viên

  • Địa chỉ nhà riêng: 36 Hoàng Văn Thụ, Đà Nẵng

  • Điện thoại cơ quan: 0236.3892538

  • Điện thoại di động : 0914040122

  • Emailpnthuan@ac.udn.vn; phanthuan@dng.vnn.vn

 • ThS. Nguyễn Thanh Hoà - Chuyên viên chính

  • Địa chỉ nhà riêng: 33-35 Bùi Thị Xuân, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng

  • Điện thoại cơ quan: 0236.3892538

  • Điện thoại di động : 0988858313

  • Emailnthoa@ac.udn.vn

 • Lê Hoàng Phương - Chuyên viên

  • Địa chỉ nhà riêng:Tổ 17 Nam Sơn 2 P.Hoà Cường Bắc

  • Điện thoại cơ quan: 0236.3835345

  • Điện thoại di động : 0989296056

  • Emaillhphuong@ac.udn.vn; lhphuong@gmail.com

 • ThS. Quàng Hòa An - Chuyên viên

  • Địa chỉ nhà riêng: Tổ 20 Khuê Trung - Cẩm Lệ - Tp. Đà Nẵng

  • Điện thoại cơ quan: 0236.3892538

  • Điện thoại di động : 0976238938

  • Emailhoaant@ac.udn.vn; hoaan.dtdn@gmail.com

 • Phạm Phương Bình - Chuyên viên

  • Địa chỉ nhà riêng: 14 Trịnh Đình Thảo, Đà Nẵng

  • Điện thoại cơ quan: 0236.3835345

  • Điện thoại di động : 0976238938

  • Emailppbinh@ac.udn.vn

 • ThS. Nguyễn Đăng Huy - Chuyên viên

  • Địa chỉ nhà riêng: Tổ 51 - Mỹ An - Ngũ hành Sơn - Tp. Đà Nẵng

  • Điện thoại cơ quan: 0236.3835345

  • Điện thoại di động : 0902368489

  • Emailndhuy@ac.udn.vn

 • ThS. Võ Đình Nam - Chuyên viên

  • Địa chỉ nhà riêng: 49 Phạm Đình Hổ - Tp. Đà Nẵng

  • Điện thoại cơ quan: 0236.3832552

  • Điện thoại di động : 0983301309

  • Emailvdnam@ac.udn.vn

 • Phạm Thị Ngọc Diệu - Chuyên viên

  • Địa chỉ nhà riêng: Tổ 12 - Điện Phước - Điện Bàn - Quảng Nam

  • Điện thoại cơ quan: 0236.3832552

  • Điện thoại di động : 0906542259

  • Emailptndieu@ac.udn.vn

 • ThS. Huỳnh Thị Đoan Trang - Chuyên viên

  • Địa chỉ nhà riêng: K48/21 Ngô Sĩ Liên

  • Điện thoại cơ quan: 0236.3832552

  • Điện thoại di động : 0905062630

  • Emailhtdtrang@ac.udn.vn